INFORMASJON
Personvern
Vilkår

KONTAKT INFO

Adresse: Torget 1, 6413 Molde

Telefon: +47 71 24 55 00

epost: post@sjofronten-tannklinikk.no

Nettsiden er laget av NordMarketing

Tilbake til hovedsiden

Personvernerklæring
for Sjøfronten Tannklinikk

1. Introduksjon

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Sjøfronten Tannklinikk (heretter kalt "klinikken") samler inn og bruker personopplysninger.

 

2. Ansvarlig enhet
Sjøfronten Tannklinikk er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Kontakt oss hvis du har spørsmål: post@sjofronten-tannklinikk.no.

 

3. Hvordan vi samler inn og bruker data
Vi samler inn nødvendige personopplysninger for å tilby tannhelsetjenester. Dette kan inkludere navn, fødselsdato, kontaktinformasjon, og medisinsk historie. Vi bruker opplysningene kun for det formål de er samlet inn for.

 

4. Deling av opplysninger
Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter med mindre det er nødvendig for å levere våre tjenester eller vi er lovpålagt.

 

5. Dine rettigheter
Du har rett til innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi har lagret om deg. Ta kontakt med oss på post@sjofronten-tannklinikk.no for å utøve disse rettighetene.

 

6. Sikkerhet
Vi tar alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, og sletting.

 

7. Endringer i personvernerklæringen
Vi kan oppdatere denne erklæringen for å reflektere eventuelle endringer i hvordan vi behandler personopplysninger. Eventuelle endringer vil bli publisert på vår nettside.

 

8. Kontakt
For spørsmål relatert til vår personvernerklæring eller dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på: post@sjofronten-tannklinikk.no.